Vytisknout

Kurzy neo Professional

  

Kurzy neo Professional jsou určené těm z vás, kteří dáváte přednost mobilním zařízením. Na základě vašich individuálních potřeb automaticky stanoví ideální studijní postup a maximálně efektivně vás dovedou k vytyčenému jazykovému cíli. Vedle obecné angličtiny pro mezinárodní komunikaci vás neo naučí funkční a situační obchodní a profesní jazyk. 

Ucelené řešení online studia a podpory lektora

Kurzy neo Professional kombinují online individuální studium a vzdálenou podporu lektora, přičemž se dokonale přizpůsobí studijnímu stylu každého jednotlivce.  

neo vás dovede k jakémukoliv jazykovému cíli. Aktuální jazykovou úroveň zjistí nejmodernější rozřazovací test neo a na základě něj se rozhodnete, jakého jazykového cíle a plynulosti v angličtině budete chtít dosáhnout.

Neuvěřitelně účinná studijní aplikace

neo rozvíjí plynulost v angličtině přirozeným způsobem. Předkládá jazykové struktury a slovní zásobu tak, že jejich význam si vyvodíte na základě vám již známých konceptů. To mu umožňuje garantovat dokonalé zvládnutí každé certifikační úrovně. 

neo Professional je jediný jazykový produkt na světě, který nabízí transparentní záruku dosažení jednotlivých úrovní jazykové způsobilosti v anglickém jazyce v nejkratším možném čase a pro každého studujícího. Umožňují mu to zkušenosti systému DynEd a jeho analýzy ohromného množství studijních údajů shromažďovaných po dobu více než 30 let.

Vzdálená podpora lektora

Naši certifikovaní lektoři se s vámi budou pravidelně setkávat online. Povedou vás a budou s vámi personalizovat jazykové jevy, které jste se naučili. Pokročilá technologie umělé inteligence neo umožňuje lektorům zaměřit se na jakýkoli konkrétní problém, s nímž jste se během individuálního studia potýkali.

 

 

Certifikát

neo zajistí, že jazyk dokonale zvládnete a získáte certifikát dle Společného evropského referenčního rámce SERR (CEFR), pokud:           

                                                                                

získáte požadovaný počet studijních bodů                         se setkáte alespoň 10krát s lektorem neo

složíte kontrolní testy a závěrečný test