Vytisknout

Přehled kurzů

    NEW DYNAMIC ENGLISH

je kurz zaměřený na praktické bezprostřední použití jazyka. Klade důraz na poslech jako stěžejní dovednost při osvojování jazyka. Užívá video a nejpokročilejší technologii Rozpoznávání řeči. New Dynamic English obsahuje velice motivující propracovaná cvičení na poslech a mluvení zaměřená na klíčové dovednosti a koncepty anglického jazyka.

   DYNAMIC BUSINESS ENGLISH

je kurz rozvíjející dovednosti nezbytné pro ústní prezentace, pohovory, jednání a přesnou výměnu informací v hlavních oblastech obchodní a profesní činnosti.

 

   FUNCTIONING IN BUSINESS

je kurz zaměřený na obecnou obchodní slovní zásobu a důležité jazykové funkce, jako je žádání, odmítání, navrhování, potvrzování a vysvětlování.

 

ENGLISH BY THE NUMBERS

je kurz, který připravuje na ústní prezentace obsahující čísla a grafy. Studující si rozšíří slovní zásobu a naučí se ptát a odpovídat na otázky spojené s kvantitativními vztahy.

 

HOSPITALITY ENGLISH

je doplňkový kurz pro oblast hoteliérství a turistického ruchu. Zaměřuje se na rozvoj poslechu a mluvení a pokrývá takové jazykové funkce, jako jsou žádání, odmítání, navrhování, potvrzování a kladení otázek.

 

ADVANCED LISTENING

je kurz pro pokročilé studenty, zaměřený na strategie poslechu, obsahuje devět lekcí profesorů Stanfordské univerzity. Rozvíjí schopnost poslechu a dovednost psaní poznámek až na úroveň, kterou studenti potřebují ve vysokoškolském nebo odborném prostředí.

 

PLACEMENT TEST

je variabilně dlouhý počítačový test k zjištění jazykové úrovně studentů. Dosažená úroveň odpovídá úrovni stanovené mezinárodně uznávanými zkouškami (Cambridge Exam, TOEFL apod.) a určuje výchozí bod studia v kurzech DynEd. V průběhu testu se systém přizpůsobuje výkonu studenta: začíná jednoduchými úkoly a rychleji či pomaleji přechází k úkolům složitějším, dokud nedosáhne jazykové úrovně studenta.

THE LOST SECRET

je doplňkový kurz, který na bázi videa původně zfilmovala a zveřejnila BBC English. Obsahuje výjimečně motivující úkoly k zdokonalení poslechu a mluvení.

 

   TEST MOUNTAIN

je doplňkový přípravný kurz na zkoušky TOEFL, TOIEC a jiné standardizované zkoušky. Je určený   studentům, kteří již mají pevné základy angličtiny.