Vytisknout

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů společnosti Dicere s.r.o., Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1, IČ 28166019, DIČ CZ28166019, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130003, (dále jen "Dicere") pokrývá sběr a používání vašich osobních údajů, které mohou probíhat kdykoli při komunikaci s Dicere, např. pokud navštívíte webovské stránky www.dyned.cz, nakupujete nebo používáte produkty a služby DynEd nebo kontaktujete naše obchodní zástupce nebo zástupce poskytující podporu. Respektujeme vaše právo na soukromí, chápeme potřebu kontrolovat používání vašich osobních údajů a vyvineme maximální úsilí, abychom vás ochránili.

DynEd Europe B. V. vlastní všechna vlastnická práva k webovským stránkám www.dyned.cz, včetně práv patentových, copyrightu, obchodního tajemství a obchodní značky.

Tyto zásady Ochrany osobních údajů jsou v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas se zásadami ochrany osobních údajů

Užívání webovských stránek www.dyned.cz a nebo našich produktů a služeb, včetně jakéhokoliv sporu týkajícího se ochrany osobních údajů, podléhá těmto zásadám Ochrany osobních údajů. Navštívením www.dyned.cz SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI UVEDENÝMI V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Dicere s.r.o. si vyhrazuje právo tyto zásady Ochrany osobních údajů kdykoliv upravit v souladu s platnou právní úpravou. Uživatelé budou mít na webovských stránkách vždy k dispozici poslední platnou verzi zásad Ochrany osobních údajů.

Kdy získáme Vaše osobní údaje

Když se registrujete na webovských stránkách www.dyned.cz nebo přímo u nás, požadujeme vaši e-mailovou adresu, uživatelské jméno a další nezbytné údaje. Poskytnuté informace jsou použity k vytvoření uživatelského účtu a profilové stránky, které budou převážně použity pro vracející se uživatele. Jakmile se stanete registrovaným uživatelem, budete moci v případě potřeby svou profilovou stránku upravovat a přidávat další informace. Dicere s.r.o. udělá maximum pro zajištění co možná nejlepších bezpečnostních opatření na ochranu vašich informací, ale buďte si prosím vědomi toho, že neexistují žádná zcela dokonalá bezpečnostní opatření a poskytnutí jakékoliv informace je výhradně na vaše vlastní riziko.

Vaše informace mohou být také použity k přijímání a zpracování plateb a k vytvoření vaší profilové stránky u našich třetích stran - společností Adyen B.V. a Adyen Client Management Foundation se sídlem v Amsterdamu v Nizozemí, které jsou našimi poskytovateli platebních služeb.

Osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány pouze v souladu s účelem, pro který byly nashromážděny a pouze po dobu nutnou ke splnění tohoto účelu.

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje sbíráme proto, abychom vám poskytli personalizovanou online zkušenost na našich webovských stránkách. Osobní údaje nám pomáhají obsah stránek přizpůsobit na míru a umožňují poskytovat vám jednodušší a rychlejší online nakupování. Navíc nám osobní údaje mohou pomoci poskytovat lepší služby v několika dalších ohledech. Můžeme vás například požádat o vaše osobní údaje, když nás kontaktujete, při projednávání služeb po telefonu nebo při vstupu na naše webovské stránky. Můžete také obdržet automatizované nebo administrativní zprávy vztahující se k vašemu účtu, třebaže jste nezaškrtli, že si přejete zasílání informativních e-mailů. Navíc nám osobní údaje umožňují vás informovat o vašem způsobu používání produktů a služeb DynEd, o oznámeních týkajících produktů, o aktualizacích systému a speciálních akcích.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami kromě těch, které vám svými službami poskytují přidanou hodnotu. Tyto spřízněné společnosti poskytují služby jako podporu našich webovských stránek, zpracování vašich plateb, poskytování technické a školící podpory a analyzování vašich studijních údajů za účelem poskytnutí učitelské podpory. Všechny tyto společnosti jsou zavázány dodržovat naše zásady Ochrany osobních údajů nebo mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů.

Co mohou uživatelé změnit na své profilové stránce?

Můžete nám pomoci zachovávat správnost svého profilu tím, že nás budete informovat o změně své adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Vždy máte právo přístupu a opravy osobních údajů, které jste nám poskytli. Kdykoliv budete chtít své osobní údaje zaktualizovat nebo zrušit odebírání informací, měl/a byste se přihlásit na svůj účet na www.dyned.cz a upravit svůj profil. Můžete to také provést tak, že zkontaktujete přímo nás. Zaktualizujte případně prosím také své kontaktní informace, abychom mohli provést příslušné opravy.

Osobní údaje dětí

Stránky www.dyned.cznedovolují provádět online nákupy služeb dětem do 18 let. Předpokládáme, že nákupy jsou prováděny dospělými osobami. Neuchováváme osobní údaje od jednotlivců, kteří se označí za osoby mladší 18 let, s výjimkou kontaktních informací umožňujících odpověď, a to pouze po omezenou dobu.

Co dále byste měli vědět o svém soukromí?

Dicere s.r.o. bere vaše soukromí velice vážně. Neprodáváme ani nepronajímáme vaše kontaktní údaje marketingovým agenturám či třetím stranám. K zajištění lepších služeb můžeme sdílet vaše osobní údaje s jinými subjekty v rámci mezinárodní skupiny firem DynEd, které je budou chránit v souladu s těmito zásadami Ochrany osobních údajů nebo dle jejich vlastních zásad ochrany osobních údajů.

Dicere s.r.o. podnikne kroky - včetně úředních, technických a fyzických opatření - k zabezpečení vašich osobních údajů proti ztrátě, krádeži a zneužití, jakož i proti neoprávněnému přístupu, odhalení, změně a zničení. Mnohé třetí strany mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které se od našich liší. Tyto zásady Ochrany osobních údajů se vztahují na naše webovské stránky a nevztahují se na kterékoliv jiné stránky, na které se přes naše webovské stránky dostanete. I když vynakládáme veškeré úsilí k zabezpečení vašich údajů, nemáme kontrolu nad zásadami jiných stránek.

Vaše osobní údaje odhalíme příslušným institucím pouze v případě právních požadavků.

Kontakt

Rádi uvítáme vaše připomínky a dotazy ohledně zásad Ochrany osobních údajů nebo jakékoliv jiné podněty týkající se našich webovských stránek. V případě, že máte dotazy, připomínky či obavy ohledně těchto zásad Ochrany osobních údajů nebo zpracování údajů, kontaktujte nás prosím na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .